F.A.Q.

Veel gestelde vragen (F.A.Q.)

1. Wat is het verschil tussen Fysiotherapie en Manuele Therapie?

Manuele Therapie is een specialisatie na de opleiding tot fysiotherapeut. De fysiotherapeut is een generalist en kan u goed helpen met allerlei hulpvragen op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. De manueel therapeut gaat verder in zijn analyse van het gezondheidsprobleem en maakt gebruik van specifieke mobilisatietechnieken. Lees meer daarover op deze site. Wij vinden dat fysiotherapie en manuele therapie elkaar bij veel gezondheidsproblemen kunnen versterken.

2. Vanaf welke leeftijd kan men naar de manueel therapeut?

Pasgeboren baby’s kunnen al terecht bij de gespecialiseerde manueel therapeut. Meestal is er een samenwerking met een kinderfysiotherapeut. De behandelingen kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. Belangrijk is dat de manueel therapeut kennis heeft van de normale en afwijkende motorische ontwikkeling van het kind, zodat voor de juiste behandeling en begeleiding gekozen kan worden.

3. Kan ik met mijn kind beter naar een manueel therapeut, een osteopaat of een chiropractor?

Verwijzers, zoals (kinder-)artsen vinden het zeer belangrijk dat de behandelaar BIG-geregistreerd is. Deze wet zorgt ervoor dat de consument beschermd wordt tegen ondeskundig handelen van de beroepsuitoefenaar. De fysio-/manueel therapeut is BIG geregistreerd en de osteopaat en chiropractor niet.
Het zijn drie verschillende beroepsgroepen met een hoog opleidingsniveau, maar met andere grondbeginselen. Steven Bos heeft een jarenlange ervaring in het behandelen van (jonge) kinderen en werkt nauw samen met de verwijzers en kinderfysiotherapeuten.

4. Krijg ik de behandelingen Manuele Therapie vergoed?

Ik heb als BIG-geregistreerd Fysiotherapeut / Manueel therapeut geen overeenkomsten afgesloten met zorgverzekeraars. Uw aanvullende verzekering vergoedt een deel of het volledige bedrag afhankelijk van uw polis. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Bij letselschade en het niet volledig vergoeden van manuele therapie door uw zorgverzekeraar kan de vergoeding mogelijk lopen via de (letsel-)schadeverzekeraar.
Facturen worden via factoringbedrijf Infomedics met uw toestemming naar uw mailadres gezonden.
Voor vragen over de factuur kunt u terecht bij www.infomedics.nl/contact

5. Krijg ik de Psychologische begeleiding vergoed?

Lees de uitgebreide informatie onder psychologie.

Vanuit de zorgverzekering worden mijn behandelingen niet vergoed.
Ik val als basispsycholoog niet onder de vergoede zorg.

6. Als ik de afspraak niet binnen 24 uur heb afgemeld, wat dan?

Er wordt een 24-uurs regel aangehouden. Wordt de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak afgezegd dan wordt deze afspraak in de regel altijd in rekening gebracht. Het is gereserveerde tijd, die vaak niet op een andere betaalde wijze kan worden ingevuld. Uiteraard vind ik het vervelend voor u als door ziekte, persoonlijke omstandigheden of redenen waar u zelf niets aan kunt doen de afspraak niet kan nakomen. Het is het risico van de patiënt dat hij of zij niet op de gereserveerde tijd kan komen. Dit risico kan niet worden gedragen door mij. De bedrijfskosten gaan gewoon door.
Op de nota komt te staan dat de afspraak niet tijdig is geannuleerd, deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Ik vertrouw op uw  begrip hiervoor.

7. Hoe is de betaalwijze?

Graag geef ik u als zorgverlener alle aandacht. Daarom heb ik het verzorgen van mijn nota’s overgedragen aan Infomedics.

Ik hanteer de betalingsvoorwaarden van Infomedics. Meldt u nu aan of kijk voor meer informatie op www.infomedics.nl of bel 036-2031900

Ik verzoek u nadrukkelijk om adreswijzigingen ook tijdig aan mij door te geven, bij voorkeur via een email naar info@stevenbos4care.nl

Heeft u andere vragen mail: info@stevenbos4care.nl