Combinatie Manuele Therapie en Psychologie

Manuele therapie kan door Steven Bos gecombineerd worden met mentale begeleiding. Bij veel klachten van het houdings- en bewegingsapparaat spelen mentale of psychische problemen een rol, dit is niet van elkaar los te koppelen. Vaak is voor mensen de stap naar een psycholoog groot, zeker wanneer zij nog steeds lichamelijke klachten hebben en niet duidelijk is waar de oorzaak is van het ontstaan. Het lang aanhouden van klachten kan gepaard gaan met ziekteverzuim en het niet kunnen uitvoeren van huiselijke taken en sport.

Men kan in een vicieuze cirkel of zelfs neerwaartse spiraal terecht komen. De combinatie van Manuele Therapie en Psychologie bij Steven Bos maakt de drempel naar mentale begeleiding lager. Het leren omgaan met de klachten past goed in manueel therapeutische behandelingen.

Steven Bos kan behandelingen op fysiek en het mentaal gebied met elkaar combineren. In een persoonlijk gesprek kan bekeken worden wat de beste methode is om de problemen aan te pakken. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van een aantal vragenlijsten.

Kosten en vergoedingen voor de combinatie Manuele Therapie en Psychologie zijn op aanvraag of na intake.

Meer informatie over:

Chronische pijn
> Klik hier

Hoofdpijn
> Klik hier