Dry Needling

Folder patienteninformatie Dry NeedingEen onderdeel van de manueel therapeutische behandeling kan Dry Needling zijn.

Meest gestelde vraag is of Dry Needling hetzelfde is als acupunctuur. De enige overeenkomst tussen beide zijn de naalden. Dry Needling is geen alternatieve vorm van geneeskunde, het is onderdeel van reguliere fysiotherapie, dan wel manuele therapie.

Voor meer informatie klik hier.