Missie

Het gaat erom de juiste ondersteuning te krijgen voor uw klacht, probleem of knelpunt. Accepteren en bereid zijn om daadwerkelijk de problemen aan te pakken zijn de sleutelwoorden. De mens als individu in zijn privé en/of werkdomein en de organisatie moeten weer in beweging worden gebracht, zowel op fysiek als op mentaal gebied. Die beweging moet leiden tot een goede balans die kan blijven voortduren. Een aanpak waarbij fysieke en mentale componenten worden gecombineerd loont zich op de korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn.