Visie

Visie op de gezondheidszorg
In het verleden kwam u via verwijzing van de huisarts of specialist bij een zorgverlener terecht. Tegenwoordig door de directe toegankelijkheid van een aantal paramedische beroepen is die verwijzing sterk verminderd. Daarnaast zijn er de veranderingen binnen het vergoedingensysteem van de overheid en (zorg-)verzekeraars. Patiënten en het bedrijfsleven zoeken steeds vaker zelf hun eigen weg in de gezondheidszorg. De patiënt/cliënt wil snel de juiste personen vinden die bij zijn/haar hulpvraag ingezet kunnen worden. Belangrijk zijn daarbij de netwerken die de zorgverleners hebben opgebouwd. Binnen de gezondheidszorg heb ik een netwerk opgebouwd waar naast begeleiding ook advies ingewonnen kan worden en indien nodig patiënten of cliënten doorverwezen kunnen worden. U kunt terecht met fysieke en mentale problemen. Uniek is dat Psychologie en Manuele Therapie met elkaar gecombineerd kunnen worden. Er wordt er nauw samengewerkt met andere zorgprofessionals.

Visie op patiënten / cliënten
Als patiënt/cliënt staat u uiteraard centraal. Basis van de zorg is dat u als patiënt/cliënt precies weet wat verwacht mag worden van de behandeling en/of begeleiding, maar dat u ook weet dat u zelf een actieve rol moet spelen. De patiënt/cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de hulpvraag, maar krijgt hier de nodige hulpmiddelen voor aangereikt.

Visie op bedrijfsleven
Terugkeren op de werkplek na ziekte of ongeval geeft in vele gevallen allerlei problemen, niet alleen bij de werknemer maar ook bij het management of directie. Werknemers die verzuimen kosten het bedrijf veel geld, hetgeen extra druk met zich meebrengt. Een vervangende werknemer moet worden aangenomen, andere collega’s nemen het werk over of het werk blijft liggen. Begeleiding van de werknemer, maar ook van het bedrijf zijn essentieel. Begeleiding moet zowel op fysiek, mentaal als op sociaal vlak geboden kunnen worden. Ook hier is een gezonde balans tussen werk en privé onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar een bedrijf naar toe zou moeten is een vangnet te creëren waarin het ziekteverzuim tot een minimum beperkt blijft. U wordt geholpen met het gezond maken en houden van uw bedrijf, dat wil zeggen het managen van gezondheid, niet specifiek en alleen gericht op de gemiddeld 5% medewerkers die verzuimen, maar vooral gericht op alle medewerkers. Voor ondersteuning kunt u denken aan: gezondheidsbevordering op fysiek en mentaal gebied door middel van bijvoorbeeld bewegingsprogramma’s, stress- en timemanagement, verder het verbeteren van kwaliteit van werk, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding enzovoorts.