Psychologie

Steven Bos is een zelfstandig gevestigd psycholoog met als specialisatie Arbeid & Organisatie Psychologie. U kunt terecht zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Er is geen wachtlijst.

De kosten van de gesprekken worden helaas niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Mogelijk dat bij werkgerelateerde klachten uw werkgever de kosten (deels) voor zijn rekening neemt. Bij letselschade opgelopen door derden worden de behandelingen over het algemeen vergoed door de schadeverzekeraar van de tegenpartij.
In de psychologische gezondheidszorg worden overigens veel klachten of problemen die u ondervindt niet vergoed binnen een GZ-instelling of bij een eerstelijns GZ-psycholoog.
Wanneer u zich inschrijft via de website vermeldt u dan zo goed mogelijk uw hulpvraag.

Naar een vrijgevestigde psycholoog gaan met een klacht die niet valt binnen ‘de vergoede zorg’ heeft voordelen: U zoekt een psycholoog die bij u past en waar u zich op uw gemak voelt. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is dat u zich goed begrepen voelt. Bij een GZ- instelling is het nog maar de vraag of u na de intake met dezelfde behandelaar te maken krijgt en zijn de wachtlijsten helaas lang. Na een intake moet u daar vaak nog maanden wachten voordat u de behandeling kunt starten.

Zorgverzekeraar, privacy en vrije keus
Omdat ‘de onvergoede zorg’ niet wordt vergoed is er geen contact met de zorgverzekeraars. Zij ontvangen dus op geen enkele wijze informatie over u en uw behandeling.

Wat kunt u van mij verwachten
Bovenaan staat dat ‘persoonlijke betrokkenheid’ essentieel is om gezamenlijk doelen te bereiken. Die doelen stellen wij samen op na een ongedwongen gesprek en indien nodig een analyse met behulp van verschillende vragenlijsten. Het gaat er uiteindelijk om de juiste ondersteuning te krijgen voor uw klacht en te streven naar zelfredzaamheid. Er is geen sprake van geprotocolleerde zorg!

Behandelmethoden
Accepteren en bereid zijn om daadwerkelijk de problemen aan te pakken zijn sleutelwoorden. De balans in de domeinen privé, werk, interesses/hobby’s en sociale contacten worden  samen doorgenomen. Er zijn meerdere behandelmogelijkheden, denk aan EMDR, ACT, mindfulness, motiverende en provocatieve gesprekstechnieken, biofeedback en ontspanningsoefeningen. Daar waar nodig worden fysio- dan wel manueel therapeutische technieken toegepast.

Voor welke klachten kunt u of uw kind (v.a. 12 jaar) o.a. bij Steven terecht:

 • Klachten bij NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Diagnostiek persoonlijkheid
 • Diagnostiek AD(H)D
 • Chronische pijn
 • Werkgerelateerde klachten
 • Loopbaanadvisering
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Burn-out
 • Stress
 • Concentratieproblemen
 • Slaapproblemen
 • Traumaverwerking (bv. PTSS)
 • Angsten (bv. sociale- of faalangst in privé, werk en sport)