Afspraak maken of annuleren

Een afspraak maken, verplaatsen of annuleren voor Psychologie of de combinatie Psychologie en Manuele Therapie bij Steven Bos kan telefonisch of per mail. Maar u kunt ook gebruik maken van het online inschrijfformulier of afspraakformulier. Bent u nog niet bekend bij ons klik dan hier. Bent u al bij ons bekend, klik dan hier.

In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan tenminste 24 uur tevoren bericht te geven, daar anders de geserveerde tijd in rekening wordt gebracht. Spreekt u in ieder geval een bericht in op de telefoonbeantwoorder. Dit kan ook in de avonduren en in de weekenden.