Afspraak maken of annuleren

Een afspraak maken, verplaatsen of annuleren voor Psychologie of de combinatie Psychologie en Manuele Therapie kan bij voorkeur via het contactformulier op de website of via de mail. Bent u nog niet bekend bij mij klik dan hier. Bent u al bij mij bekend, klik dan hier.

In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan tenminste 24 uur tevoren bericht te geven, daar anders de geserveerde tijd in rekening wordt gebracht. Doe dit bij voorkeur via email, Whatsapp of SMS. Dit kan ook in de avonduren en in de weekenden.