Arbeid- en Organisatiepsychologie

Arbeids- en organisatiepsychologen zijn dé professionals en deskundigen bij uitstek als het om de combinatie van mensen, werk en organisaties gaat. Deze psychologen zijn werkzaam in bijvoorbeeld coaching, training, assessment, beroepskeuze en omgaan met werkstress. Kortom, alles wat met arbeid te maken heeft.

Vraagstukken voor de A&O psychologie kunnen liggen op het vlak van persoonlijke verandering, teamontwikkeling en/of een organisatieverandering. Na een gesprek wordt u geholpen de vraagstelling te concretiseren en vormt onderzoek en/of (psycho-) diagnostiek de basis. In overleg wordt de vraagstelling individueel of in groepsverband aangepakt. Ook kan gekozen worden voor kortdurend interim- of projectmanagement.

Bij individuele vraagstukken gaat het om begeleiding van mensen in hun gewenste en/of noodzakelijke ontwikkeling op het werk. Naast het domein werk is het domein privé essentieel. Een goede balans tussen beiden zorgt ervoor dat ze elkaar versterken. Problemen in de privésfeer of op het werk kunnen elkaar negatief beïnvloeden. We hebben allen een bepaalde hoeveelheid energie die wij graag op de juiste wijze verdelen over de verschillende domeinen, zoals ook het sociale domein en het domein hobby’s en interesses.
Trainen van vaardigheden en aanreiken van kennis en vaardigheden is vaak noodzakelijk, veel zal echter gebeuren op een coachende wijze.

‘Persoonlijke betrokkenheid is de voorwaarde om gezamenlijk doelen te bereiken’