Chronische Pijn

Nieuwe inzichten bij Chronische Pijn

Chronische Pijn als onderdeel van ALK (nieuwe benaming van SOLK)

“Pijn hoort bij het leven, lijden is een optie” Dalai Lama

Veel mensen hebben chronische pijnklachten en het frustrerende daarbij is dat er vaak geen duidelijke lichamelijke oorzaak voor hun klachten gevonden wordt.

Chronische pijn wordt door de International Assiociation for the Study of Pain omschreven als:
Pijn zonder duidelijke somatische oorzaak, langer bestaand dan 3 maanden, of pijn die blijft bestaan na het herstel van de oorspronkelijke weefselschade.

Een op de vijf volwassenen ervaart chronische pijn, dit betekent dat het een groot sociaal-maatschappelijk en ook economisch probleem is. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn schrikbarend hoog te noemen.

In de huisartsenpraktijk komen regelmatig mensen met ALK (Aanhoudende lichamelijke klachten) of SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) binnen. Bij ALK/SOLK zijn chronische pijn en vermoeidheid vaak dominante verschijnselen die grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. De huisarts kan de patiënten zelf begeleiden of doorverwijzen naar een gespecialiseerde fysio- manueel therapeut.
Steven Bos kan als fysio- manueel therapeut en psycholoog mensen met ALK/SOLK begeleiden.

Waarom krijgt de ene persoon wel chronische pijn (CP) en de andere niet?
1. Bij ongeveer 20% van de patiënten met CP is de oorzaak genetisch bepaald, dus aangeboren.
2. Omgevingsfactoren, de mate van stress, angst en de wijze waarop iemand met de pijn
omgaat zijn van invloed.
3. De mate van schade, dat wil zeggen hoe ernstiger de acute pijn is hoe groter de kans is dat er CP ontstaat, speelt een rol.

Ook een combinatie van verschillende klachten vergroot de kans op CP. Bijvoorbeeld maandenlange elleboogklachten (tenniselleboog) in combinatie met andere fysieke klachten, zoals griep, acute rugpijn, enzovoorts. Er is al met al een hele grote groep mensen waarbij er geen oorzaak te vinden is voor de chronische pijnklachten en toch verergeren deze pijnklachten met de tijd.

Verklaring voor Chronische Pijn.
Bij vele chronische pijnsyndromen, zoals fibromyalgie, Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS), chronische whiplash, prikkelbaar darmsyndroom, hoofdpijn en arthrose blijkt er sprake te zijn van overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel.
Het brein krijgt continue informatie over de spieren, gewrichten, huid en organen. Als daar iets mee aan de hand is geeft het brein een signaal af. Het brein bepaalt dus of iemand pijn ervaart.

Bij CP kan het centrale zenuwstelsel anders dan normaal reageren. Dit proces wordt Centrale Sensitisatie (CS) genoemd. Bij deze patiënten is er eigenlijk niets aan de hand met het lichaam en verkeert het constant in een alarmfase waardoor zij continue pijn ervaren. De pijn is vaak in de loop van de tijd ook uitgebreid naar een groter deel van het lichaam dan waar deze zich bij aanvang van de pijn bevond. Bij CS is het zenuwstelsel te scherp afgesteld en overgevoelig voor prikkels. Prikkels zoals licht, reuk, kou, warmte, tast, stress, angst. Teveel aandacht voor de pijn en het koppelen van emoties zijn factoren die sensitisatie aanwakkeren. Hiermee wordt duidelijk dat de pijn niet meer verklaard wordt vanuit een psychosociaal model, met andere woorden dat de mensen met CP het gevoel hebben dat de pijn een psychische oorzaak heeft. Patiënten met CS hebben vaak onvoldoende baat gehad bij traditionele therapieën of behandelvormen.

Behandelen van Chronische Pijn door middel van een Pijneducatieprogramma.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

1. Pijneducatie
2. Stressmanagement
3. Beweging

1. Pijneducatie
Pijneducatie

Doel is de patiënt gerust te stellen en de angst en onzekerheid over de pijn weg te halen. De oorspronkelijke oorzaak van de pijn is vaak niet meer aanwezig en wanneer men gaat bewegen zal er geen nieuwe weefselschade ontstaan. Belangrijk in het programma is de pijn niet te belonen. Dat wil zeggen je moet niet toegeven aan de pijn. De pijn belonen ontstaat als mensen stoppen met een activiteit, wanneer ze door die activiteit pijn krijgen of extra medicijnen innemen.

2.  Stressmanagement
Tijdens de begeleiding wordt aandacht besteed aan stress- en activiteitenmanagement.
De patiënt krijgt zo meer zelf de controle over de klachten en het eigen leven. Zo wordt er uitleg gegeven over het tijdcontingent in plaats van het pijncontingent aanpakken van de pijn en graded activity, dat wil zeggen het opbouwen van activiteiten.

3.   Beweging
De fysieke activiteiten, dus het bewegen in het dagelijks leven worden gestimuleerd en als het mogelijk is verbeterd. De fysieke activiteiten worden tijdcontingent aangepakt. De mogelijkheid is om dit te doen onder begeleiding van de fysiotherapeut individueel of in een groep.

Bij herhaling wordt uitleg gegeven over de sensitisatie, dus wat gebeurt er in het brein bij chronische pijn. Doel is begrip voor de situatie te houden en gemotiveerd te blijven.

Om inzicht te krijgen in uw klachten wordt o.a. gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten.

Voor meer informatie over behandelmogelijkheden kunt u terecht bij Steven Bos via info@stevenbos4care.nl