Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek kan worden gedefinieerd als een onderzoeksproces dat gericht is op het doen van psychologische uitspraken over personen. De uitspraken betreffen een beslissing, een behandeling en/of advies. Psychodiagnostiek is een professionele toepassing van de psychologie, die vergaande gevolgen kan hebben voor het leven van de cliënt. De psycholoog dient de ‘Basisaantekening Psychodiagnostiek’ (BAPD) te hebben. Het gaat hier dan om de algemene psychodiagnostiek en niet veldgerichte psychodiagnostiek. Indien nodig wordt de cliënt doorverwezen.

De psycholoog doet zijn intake en begeleiding via exploratie van de persoon in een interview, maar kan daar waar nodig de persoon karakteriseren door middel van vragenlijsten en objectieve tests. We gaan er vanuit dat ieder mens uniek is en niet een element van een verzameling. Psychologische tests kunnen een aanvulling zijn op de diagnostiek en begeleiding van een cliënt.